(...) a very natural, pure musical talent.
Enrico Pieranuzi

Mateusz
Sobiechowski

pianista, kompozytor
I met Mateusz Sobiechowski, listened to him playing and had immediately the impression of a very natural, pure musical talent. What really stroke me was not only his elegant and deep way of improvising at the piano but also his approach to composing and arranging for his group. Keep an eye and your ears on him. It's worth doing it!
Enrico Pieranuzi
Mateusz reprezentuje ten typ pianistyki i wrażliwości który szczególnie cenię i jest mi bliski. Olbrzymia wyobraźnia harmoniczna i poczucie estetyki pozwalają mu na pisanie bardzo ciekawych i złożonych harmonicznie kompozycji. Daje się także wyczuć pewien rodzaj własnego języka i stylu, co w tak młodym wieku jest niezwykłą umiejętnością.
Dominik Wania
Damn musically
Jan "Ptaszyn" Wróblewski
Sobiechowski plays wonderfully both as accompanist and as a soloist and his melodic aproach fits the overall mood of the album ideally.
Adam Baruch - The Soundtrack Of My Life
Jego muzyczny świat pełen jest różnorodnych fascynacji. Wiele razy miałem przyjemność rozmawiać z nim o muzyce i byłem pod wrażeniem jego szacunku do muzycznej tradycji z jednej strony i pasji w poszukiwaniu własnego języka...
Bogdan Hołownia
He is a creative musician and extremely eager to learn. He is consistently showing progress and has a good understanding of the jazz idiom as well as a good command of the instrument. In addition he is showing promising potential as a composer.
Hans Vroomans - Conservatory of Amsterdam
Przy fortepianie zasiadł Sobiechowski - uważny, potrafiący doskonale oddać klimat poszczególnych opowieści.
Mariola Borowska - Jazz Forum